Tại sao camera wifi lại không lưu hình trên thẻ nhớ

Tại sao camera wifi lại không lưu hình trên thẻ nhớ
Bước 1 kiểm tra thẻ nhớ xem cắm đúng đầu chưa

Bước 2 vào cài đặt kiểm tra trong phân cài đặt lưu trữ xem camera đã nhận thẻ nhớ chưa

Nếu chưa nhận lôi camera ở cam ra kiếm cái đầu đọc thẻ cắm vào máy tính xem có nhận không

Nếu nhận bạn thử format nó đi xem

Bước 3 máy nhận thẻ nhớ nhưng file dữ liệu hiện 0mb

thẻ này 90% bạn mua dính thẻ đểu không đủ dung lượng nên nó sẽ hiển thị vậy

Comments are closed.