Tem bảo hành PT ở đâu

Tem bảo hành PT ở đâu

PT là tem bảo hành của phụ kiện thành trung

Tem bảo hành của chúng tôi được đánh số ngày cuối cùng của bảo hành

vị dụ các bạn đang nhìn tem đánh tháng 6-2018 mà hôm nay là 5-2018 vậy sản phẩm này vẫn còn thời gian bảo hành

Comments are closed.